SĘDZIOWIE ZAWODÓW

Sędzia główny - IA Andrzej Irlik
Pełny skład sędziowski zostanie opublikowany w późniejszym terminie